دانلود فایل


پاورپوینت در مورد رشته تحصیلی دانش آموزان و آیندۀ ی شغلی و آینده کشور -13 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد رشته تحصیلی دانش آموزان و آیندۀ ی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد رشته تحصیلی دانش آموزان و آیندۀ ی شغلی و آینده کشور -13 اسلاید قسمتی از اساید ها انتخاب رشته تحصيلي اهميت فراواني داردانتخاب رشته تحصيلي اهميت فراواني دارد زيرا انتخاب نادرست رشته تحصيلي سبب افت علمي كشور، تضييع منابع اقتصادي و انساني، بي تفاوتي و بي انگيزه شدن دانشجو نسبت به مسائل اجتماعي و ايجاد اختلالات رواني در زندگي فردي و اجتماعي دانشجو مي گردد. انتخاب رشته تحصيلي
مقطع تحصيلي اول دبيرستانانتخاب رشته تحصيلي يکي از دغدغه هاي مهم دانش آموزان و والدين آن ها مي باشد زيرا انتخاب درست رشته تحصيلي يکي از دلايل موفقيت تحصيلي و شغلي دانش آموزان در آينده مي باشد. براي يک انتخاب رشته درست بايد ويژگي هاي خود دانش آموز از جمله ميزان بهره هوشي ، نمرات تحصيلي او ، تعيين نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف ، بررسي علايق و استعدادهاي او در زمينه رشته ها و مشاغل مورد بررســي قرار گيرد و والدين در اين زميـــنه مي توانند با دادن اطلاعات فراوان و واقعي و همچنين ايجاد روحيه عالي و اعتماد به نفس قوي در فرزند خود اين توانايي را در او به وجود بياورند تا بتواند بهترين رشته مورد علاقه خود را انتخاب کند. شناخت رشته تحصيلي و عاقبت انديشيعواملی که در انتخاب رشته تحصيلی و شغل تايثر دارند. و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...


پاورپوینت


در


مورد


رشته


تحصیلی


دانش آموزان


و


آینده


ی


شغل


ی


و


آینده کشور


شناخت


رشته تحصیلیو


عاقبت اندیشی


انتخاب


رشته تحصیلی


و


شغلمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه