دانلود فایل


214 بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر) 11 صفحه فایل ورد - دانلود فایلدانلود فایل 214 بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان

دانلود فایل 214 بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر) 11 صفحه فایل ورد يك آزمايش روي ضريب دراگ استوانه هاي مدور براي بررسي طوفان كاگوشيماي ژاپن اجرا شد. يك دستگاه سادة اندازه گيي ضريب دراگ كه قابليت چرخش نيز دارد به صورت عمودي در يك فضاي باز در برابر جريان متوسط باد قرار مي گيرد. استفاده از اين وسيله به ما در اندازه گيري ضريب دراگ (cd) استوانه هاي مدور كمك مي كند.نتايج نشان مي دهند كه مقادير ضريب دراگ (cd) سيلندرها در جريان با توربولانس بالاي جو، تقريباً با آزمايشات جريان آرام داخل تونل باد برابر است. اين مطالب بر اين موضوع دلالت دارد كه نيروي دراگ سيلندر در جريان توربولانس با مقياس بزرگ
(Large scale) نزديك به مقادير جريان آرام است.مقدمهخصوصيات آيروديناميكي bluff bodies در جريان توربولانس جو يكي از مهمترين موضوعات در مهندسي باد است و به طور ممتد در مراكز علمي و تحقيقاتي مطالعه مي شود. به منظور محاسبه و پيش بيني خصوصيات آيروديناميكي bluff bodies، تست هاي تونل باد با جريان آرام و يكنواخت در بسياري موارد اجرا مي شود. سپس، اگر لازم باشد جريان توربولانس بر آيروديناميك bluff bodies تحقيق و بررسي شود. اختلاف بين نتايج جريان آرام و جريانهاي گوناگون توربولانس بررسي مي شود و خصوصيات آيروديناميكي bluff bodies در جريان توربولانس جو محاسبه و پيش بيني مي شود. ما يك سري مطالعات تجربي براي بررسي اثرات توربولانس روي جريان متوسط پشت bluff bodiesهاي دو بعدي و سه بعدي انجام داديم. نتايج ذيل با تأكيد روي اثرات مقياس توربولانس به خوبي شدت توربولانس نتيجه گيري شده اند. جريان نزديك گردابه پشت يك bluff body بوسيلة دو پديدة اصلي جريان حاكم است: جدايي جريان و گردابه. اگر يكي يا هر دوي اين دو پديده در ورود آشفتگي در حوزة جريان تأثير گذار باشند، هر پارامتر جريان مربوط به گردابه شايد موضوع مهم تغييرات باشد. مقياس هاي طولي وابسته به اين دو پديده، ضخامت لايه برشي و فاصلة بين دو لايه برشي جدا شده يا به طور ساده تر، اندازة جسم است.بنابراين توربولانس مي تواند بر جريان نزديك گردابه به اثر بگذارد اگر طول مقياس آن با دو طول مقايس ديگر قابل مقايسه باشد. برعكس توربولانس كنترل زيادي روي جريان نزديك گردابه ندارد اگر مقياس طولي آن با دو طول مقياس ديگر متفاوت باشد. بدين دليل تأثير توربولانس نزديك جريان گردابه مي تواند قابل صرفنظر باشد موقعيكه مقياس طولي توربولانس بزرگتر از مقياس طول جسم باشد. در جريان توربولانس جو، نسبت مقياس طولي توربولانس Lx/d عموماً خيلي بزرگ است كه Lx مقياس بعد طول توربولانس و d خصوصيات طولي bluff body است. ما پيش بيني مي كنيم كه تأثير توروبولانس جو روي يك bluff body قابل صرفنظر كردن باشد. براي اثبات اين فرضيه يك سري مطالعات تجربي انجام شد تا ضريب دراگ سيلندرهاي مدور در جريان توربولانس جو اندازه گيري شود.

214 بررسی ضریب دراگ استوانه‌های مدور در جریان توربولانس جو (اتمسفر) 11 صفحه فایل ورد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل مکس داخلی لابی

VILLA G9

كمبود آب بحران ۲۰۲۵

پلان مسجد (تیپ 17)

کتابخانه 2

ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه برای انرژی باد

دانلود فایل ریکاوری ادیت شده هواوی huawei y220-u10 با لینک مستقیم

دانلود مقاله پیاده سازی کنترل کننده های فازی تطبیقی وPI برای تنطیم ولتاژ باس DC فیلتر فعال قدرت موازی

مقاله توزيع نرمال

دانلود فایل ریکاوری ادیت شده هواوی huawei y220-u10 با لینک مستقیم